lista

Kácení stromů

Kácení stromů ze země

kaceni-stromu Provádíme kácení stromů všech druhů a velikostí za všech podmínek. Za normálních podmínek kácíme stromy ze země do volného prostoru. Tento způsob kácení je nejbezpečnější a nejlevnější. V komplikovaných případech používáme odpovídající techniku a mechanizaci.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

kaceni-stromu Pro kácení stromů ve ztížených podmínkách je nutná zkušenost a praxe. Kácení stromu ve velmi členitém terénu, který je navíc ohraničen plotem či limitován stavbou je mnohdy velice obtížná a časově náročná záležitost. V obtížných podmínkách používáme některou z následujících metod kácení:

  • směrové kácení ze země
  • postupné odřezávání stromu odshora s použitím vysokozdvižné plošiny

Kácení stromů z plošiny

kaceni-stromu Kácení stromů s použitím vysokozdvižné plošiny je finančně náročnější než běžné metody . Mnohdy je to ale, jediné možné řešení. Plošinu používáme především v těchto případech:

  • kácení stromu klasicky by bylo příliš nebezpečné a časově náročné
  • strom je poškozený a nelze jej bezpečně nasměrovat
  • strom je v blízkosti staveb a není dostatek prostoru

Odstranění pařezů po kácení stromů

kaceni-stromu Po kácení stromů odstraníme pařezy odfrézováním pařezovou frézou, která pařez zahloubí zhruba 20 cm pod zem, nebo menší pařezy, které nemají hluboké kořeny zcela odstraníme. Pokud nelze pařez odstranit pomocí frézy, vykopeme pařez ze země ručně. Lze také pařezy ponechat a ošetřit herbicidními přípravky proti novému obrůstání.

Ceník prací kácení stromů a odstraňování pařezů

Cena za kácení stromů je hodně závislá na okolnostech jako je druh a velikost stromu, jeho stabilita. Velký vliv mají ztížené podmínky. proto zde neuvádíme nějaký cení, ale cenu vám ochotně sdělíme odhadem po telefonické konzultaci Vašeho konkrétního požadavku.

©2008 - 2023 | Navaro CZ s.r.o. | sekání trávy
Created by Jano