lista

Ceník prací

Sortiment námi poskytovaných služeb je velice různorodý a dosti individuální. Proto nelze přesně určit ceny prací. Ceník jsou konkrétní u palivového dřeva a našich dřevěných a kovaných dekorativních výrobků.


Sekání trávy

Cena za sekání trávy záleží na rozloze sekaných ploch a četnosti sekání(při pravidelných celoročních zakázkách se cena snižuje).

Kácení stromů:

Cena za pokácení stromu je závislá na mnoha aspektech např. obvodu kmene, výška stromu, přístupnost, možnost pádu stromu, nutnosti použití techniky – plošiny, horolezeckou techniku, atd...
Kontaktujte nás, po prohlídce stanovíme cenu.

Odstranění pařezů:

Cena za odstranění pařezu záleží na jeho velikosti a způsobu jeho odstranění (odfrézování nebo ruční vykopání ze země). U menších stromků je cena odstranění pařezu účtována již při pokácení stromu. Kontaktujte nás, po prohlídce stanovíme cenu.

Prořezávání, prosvětlení a vyvětvení stromů

Cenu stanovíme po předchozí prohlídce místa a určení rozsahu a způsobu provedení prací (žebřík, plošina, horolezecká metoda ..).

Údržba, výsadba okrasných keřů, stromů a květin

Ceny vychází z cen jednotlivých druhů vysazovaných rostlin.

Veškeré další praáce jsou cenově individuální a jsou zavislé na četnosti a rozsahu prováděných prací.

Kontakt

Telefon:+420 602 226 964
+420 607 512 405
Fax:235 524 140
E-mail:
©2008 - 2024 | Navaro CZ s.r.o. | sekání trávy
Created by Jano