lista

Komplexní údržba zeleně, údržba zahrad

Komplexní údržba zeleně, údržba zahrad - nabídka

udrzba-zelene Pro instituce, podniky, státní organizace i jednotlivce zajišťujeme celoroční údržbu zeleně, údržbu zahrad, parků a venkovních pozemků. Vaše venkovní pozemky, parky či zahrady vyžadují aby se o ně někdo celoročně postaral. Pak vám nabízíme naše služby !

Celoroční údržba zeleně, údržba zahrad - služby

udrzba-zelene Celoroční práce na údržbě zeleně je nezbytná pro zahrady a parky pro udržení jejich dokonalého vzhledu. Bez soustavné a kvalitní údržby zpustne jak zámecký park tak zahrada u rodinného domu. Pravidelná údržba zajistí celoročně příjemný vzhled a ušetří mnoho práce a vynaložených peněz.

Celoroční údržba zeleně ve městě

Údržba zeleně

Údržba zeleně se provádí celoročně v závislosti na ročním období. K celoroční údržbě zeleně patří:
  • kosení travních ploch, zametání zpevněných ploch
  • odstraňování, vyhrabání spadaného listí, mechů a pevných odpadů
  • odstraňování prorůstající trávy ze zpevněných ploch
  • tvarování dřevin

Neudržované pozemky

Posekání trávy včetně jejího shrabání a odvozu. Vyčištění pozemku od ruderálního porostu, plevelů a nahromaděného listí.

Rekultivace travnatých ploch

Doplnění kvalitní zeminy, terénní úpravy, provzdušnění, přihnojení, vyhubení plevelů pomocí selektivních herbicidů, osev travním semenem…

Tvarování živých plotů

Zástřih keřů na profily komunikací, výškové sestřižení pro lepší přehlednost, zmlazovací a zahušťovací řez.

Výsadba zeleně

Provádíme stromovou a keřovou výsadbu pro obnovu porostů v udržovaných zahradách.

Odvoz a likvidace odpadu

Odpad všeho druhu z prováděných prací odvážíme a ekologicky likvidujeme. Biologický odpad se pak dále zpracovává v kompostérii.

Ceník prací

Cena závisí na rozsahu, četnosti, složitosti prováděných prací. Cenu Vám sdělíme poté, co se seznámíme s Vaším konkrétním požadavkem.

Pro více informací o údržbě zeleně a údržbě zahrad nás Kontaktujte !

©2008 - 2023 | Navaro CZ s.r.o. | sekání trávy
Created by Jano