lista

Reference

Naše společnost si za dobu své působnosti získala řadu klientů. Většina z nich se po první zkušenosti s námi, na nás opětovně obrací, s jinými máme smlouvy na dlouhodobou spolupráci. Naše práce provádíme důkladně a včas, dynamicky reagujeme na požadavky klientů. Někteří z našich stálých partnerů jsou např.:

Městská část Praha 6

Zde provádíme:

 • průklesty dřevin, průřez dřevin a kácení stromů na veřejně přístupných plochách
 • havarijní řezy stromů a suchých větví
 • výsadbu dřevin, sadové úpravy
 • pletí stromů a keřových skupin, rekultivaci travnatých ploch
 • úklid trvale neudržovaných pozemků – tj. nejen úklid a likvidace komunálního odpadu, ale také pokosení a pohrabání přerostlé trávy a plevelů, vyhrabání spadaného listí
 • periodický odvoz odpadu a jeho likvidace
 • úklid kolem sběrných nádob na směsný odpad na území MČ Praha 6
 • dodání a zabudování nových zábradlí kolem rekultivovaných ploch

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Zde provádíme:

 • sekání trávy i přerostlé, údržbu keřů
 • zahradnickou údržbu keřových záhonů u zastávek tramvají
 • údržbu zeleně zasahující do pěších komunikací
 • úklid komunálního odpadu
 • úklid psích exkrementů z veřejně přístupných ploch – v majetku DP
 • odstraňování černých skládek
 • další údržbu pozemků ve vlastnictví DP dle požadavků objednatele

Skanska

Zde provádíme:

 • zahradnické práce (sekání trávy, pletí záhonů, sestřih keřových porostů…)
 • chemickou a mechanickou likvidaci nežádoucích plevelů (vyrůstajících na zpevněných plochách) i popř. plžů

Mail Step s.r.o.

Zde provádíme:

 • pletí a úprava okrasných záhonů u administrativní budovy společnosti
©2008 - 2023 | Navaro CZ s.r.o. | sekání trávy
Created by Jano